LeftRight

  KONTAKT INSTITUTTET

Ydelser af interesse: (gerne flere)
 Ledelsesudvikling Organisationsudvikling Salgsudvikling Go To Market Evocative Leadership


Ledelsesudvikling

Livsfarlig ledelse, modgiften og en fed amerikaner…

Lige meget hvad du spiser bliver du fed af det, hvis du spiser for meget! MEN hvad har det med ledelse at gøre, hvorfor er det livsfarligt og hvad er modgiften?

Af Rasmus Christiansen, Senior Management Consultant & MBA in Business Psychology

Ledelsesudvikling

Hvor gode er I til at gennemføre forandringer?

Der findes mange forskellige tilgange til forandringsledelse, MEN hvordan finder man så den rigtige løsning? Svaret finder vi et eller andet sted i krydsfeltet mellem den ledelsesmæssige præference, den organisatoriske modenhed, det strategiske fokus, det forretningsmæssige behov og forandringens omfang.

Hos INSTITUTTET søger vi indblik i organisationen, for derigennem at kunne forstå de udfordringer vores kunder står overfor. Vi udfordrer problemstillingerne fra forskellige perspektiver, hvilket sætter os i stand til at rådgive om hvordan den optimale forandringsproces kan designes i den enkelte virksomhed, i den enkelte situation.

Af Rasmus Christjansen, Senior Consultant og MBA in Business Psychology

Salgsudvikling

Åbent kursus med afsæt i The Challenger Sale

Vi har nu igennem længere tid arbejdet med begrebet ”The Challenger Sale” og har fået rigtig gode erfaringer fra udviklingsforløb i forskellige typer af virksomheder og brancher med konceptet Challenger Sale.  Vi har derfor designet et kursusforløb, som vi ønsker at gøre tilgængeligt i mere åbne rammer – vi kan gennemføre kurset i Århus, Odense og København.

Så, det gode spørgsmål er; Vil du også gerne lære, hvordan du ved at udfordre dine kunder kan øget salget og kundeloyaliteten?

Organisationsudvikling

Effektiv eksekvering – en vigtig ledelsesmæssig disciplin

Hvordan kan jeg øge eksekveringsevnen i min organisation? Svaret har flere sider – nogle af nøgleordene er fokus, involvering og vedholdenhed.

”Vi er for dårlige til at eksekvere på de beslutninger vi træffer”. ”Vores udviklingsaktiviteter breder sig som ringe i vandet, og bliver omfattende, komplekse og uoverskuelige”. ”Vores udviklingsaktiviteter får aldrig den forventede effekt”. ”Organisationen er langsom til at omstille sig”.

Eksekvering af strategi og udviklingsaktiviteter, oplever vi, som en stor udfordring i de virksomheder vi bevæger os i. Behovet for hurtigere, at kunne tilpasse sig og agere i forhold til markedet vokser. DERFOR ser vi effektiv eksekvering, som en yderst vigtig ledelsesmæssig disciplin og samtidig en krævende opgave, der kalder på ”bevidst ledelse”.

Af Rasmus Christjansen, Senior Consultant & MBA in Business Psychology

Salgsudvikling

Får I udfordret jeres kunder?

Hvordan kan I udfordre jeres kunder bedre? Hvordan kan jeres organisation levere nyttig viden og information ud i salgsledet, og dermed sætte sælgeren i stand til at udfordre kunderne bedre? Hvilke positive forstyrrelser kan være med til, at give kunderne ny indsigt i markedet og egne behov, og samtidig understøtte jeres salgsbudskaber og jeres produkt?

Evocative Leadership

Bevidst ledelse

Hvad er god ledelse? Svaret er både helt simplet og yderst kompliceret…Det handler nemlig om, at udøve ”bevidst ledelse”!

Der findes et hav af teorier om ledelse, og de påstår alle, at være det ultimative ledelses-greb. MEN hvorfor er de så ikke bare helt enige, hvorfor er der ikke bare en enkelt formel på ”god ledelse”? Svaret ligger, efter min mening, til dels i os selv…

  • Hvad er det, der virker for mig, og i hvilke situationer?
  • Hvornår skaber jeg de bedste resultater, og for hvem?
  • Hvornår er det, at jeg er en god leder, og i hvis øjne?
  • Hvordan er det, at jeg gerne vil opfattes som leder, og hvorfor?

Dette gør, at bevidstheden om og refleksionen over egen ledelsespraksis, bliver central i forhold til at besvare spørgsmålet – hvad er god ledelse?

Når vi skal finde svaret på hvad god ledelse ER, bliver vi nødt til, at vurdere hvad ledelse KAN være. Jeg vil i denne artikel guide dig igennem nogle perspektiver på ledelse, og derigennem øge bevidstheden om de mangfoldige muligheder, der er i det ledelsesmæssige univers.

(afhængigt af din profil kan du nu bare læse videre fra toppen, skimme overskrifter, scrolle ned til ”konklusionen” eller gøre det ene for herefter at gøre det andet… god læselyst)

Af Rasmus Christjansen, Senior Consultant & MBA in Business Psychology

Ledelsesudvikling

Værdiskabende lederudvikling

Undersøgelser viser at 85% af al efteruddannelse og træning er spild! Dette skyldes grundlæggende, at den nye viden ikke sættes i spil i virksomhederne, men kun lever i undervisningsmiljøet.

Få det fulde udbytte ud af jeres lederudvikling:

  • Diskuter og sæt rammen omkring ledelse i virksomheden,
  • Styrk det teoretiske fundament og øg evnen til refleksion,
  • Omsæt viden til udvikling af virksomheden igennem forretningsorienterede workshops og interne kommunikationsværktøjer, og skab blivende læring

Af Rasmus Christjansen, Senior Consultant & MBA in Business Psychology

Ledelsesgrundlag – sæt rammen om ledelse i virksomheden, og målret arbejdet
Hvad er strategien? Hvilke behov skaber det i organisationen? Hvilke krav stiller det til den ledelsesmæssige indsats? Hvad betyder det for ”god ledelse” i vores virksomhed?

Cases

Udvalgte referencer

System Frugt
System Frugt A/S
System Frugt er markedsleder i Norden indenfor sourcing, produktion og branding af sundere snacks såsom tørret frugt, nødder og hand-cooked chips. Produkterne sælges gennem supermarkedskæder, fødevaregrossister og specialbutikker på tværs af Norden og i få andre lande. Vores arbejde bestod i at facilitere en proces med fokus på strategiske Must Win Battles og med elementer fra tænkningen bag Good to Great. Der skulle være en klar sammenhæng til ejerkredsens strategiske vækstmål til bl.a. NPD’er, markedspenetrering, kanalstrategi og intern effektivitet. I processen var der løbende sparring og rådgivning med direktionen.

 

dacapo
Dacapo Stainless A/S
Gennem kundeholdningsundersøgelser og strategiudvikling har vi hjulpet med at afdække vigtige konkurrenceparametre og viden om markedsposition. Se et kort interview om samarbejdet. Se video.

 

Sanistål

Sanistål A/S
Som en del af udviklingen af et større uddannelsesforløb har vi identificeret udviklingsmuligheder og kompetencer samt uddannet Saniståls interne og eksterne undervisere. Se her en kort video om opgaven. Se video.

 

Berendsen Textil Service
Berendsen Textil Service A/S
Opgaven har bl.a. bestået i at være med til at give sælgerne et nyt mindset i forbindelse med lanceringen af nye produkter. Se video.

Evocative Leadership

Evocative leadership

I ledelses, og management-teorierne/praksis har vi bevæget os gennem paradigmer som scientific management, Human Relation skolen, leadership og selvledelse. Vi trækker stadig linier tilbage til management-teorierne når det giver mening i en organisatorisk, strategisk eller ledelsesmæssig kontekst. Det giver mening. Det giver også mening, at vi folder begreber ud som selvledelse, relationsledelse og kobler det til metodelandkortet i en ledelsesmæssig og strukturel kontekst. Så, for at svare på spørgsmålet vil vi være nysgerrig på et andet spørgsmålførst. Hvad er det næste der vil give mening at folde ud indenfor ledelse og organisationsudvikling? Og, skal det nødvendigvis være noget nyt?

PASSIONATE ABOUT POTENTIAL

PASSIONATE ABOUT POTENTIAL er INSTITUTTETs mission.

Vi arbejder med salgs, ledelses- samt organisationsudvikling i en forretningsmæssig kontekst.

Derfor, vil en typisk opgave have et bindeled til strategi-forståelse, udrulning, acceleration og implementering.
Vi er dybt optaget af at skabe resultater med vores kunder, og søger altid det rigtige konsulent-greb, som kan skabe en hurtig og velovervejet effekt. Det kalder vi ret simpelt: ”Quick and thoughtfull”, med ét mål, at skabe en HIGH PERFORMANCE organisation.

Vi løser opgaver i virksomheder af alle størrelser og i mange brancher. Klik øverst på hjemmesiden og sortér hjemmesiden efter den ønskede ydelse.

Salgsudvikling

Hvad er sales development?

Hvordan udvikler vi salget bedst og hvilken tilgang skal man vælge?
Svaret er at salget kan udvikles på flere niveauer og afhængig af din tilgang vil effekten vise sig indenfor nedenstående områder:

Salgsudvikling

Skab værdi for dig selv og dine kunder

Har du ambitioner om at indfri dine sælgeres, og / eller dit potentiale som sælger? Så tag en uddannelse med fokus på psykologien i salget og bliv endnu mere målrettet i dit salgsarbejde og i kommunikationen med dine kunder.

INSTITUTTET er klar til at byde nye studerende velkommen på uddannelsen Psykologi i salget.

Vores første åbne hold har følgende erfaringer; Et gennemsnit på 9,7 hvor deltagerne har fået et 10 points meritgivende fag på merkonom-niveau.

Salgsudvikling

Psykologi i Salget

Du står overfor en helt unik mulighed for målrettet at udvikle dine kompetencer indenfor salg. På uddannelsen Psykologi i salget sættes dagligdagens udfordringer ind i et struktureret læringsmiljø. Du lærer at målrette din kommunikation og dermed skabe langt stærkere og mere udbytterige relationer til kunder, kollegaer og i dit privatliv.

Det får din virksomhed
Gennem uddannelsen udarbejdes et projekt der sætter sælgeren i stand til, systematisk at gennembryde de barrierer, der tidligere har forhindret en ordre. Tidligere deltagere har udarbejdet en konkret køreplan for udvikling af stærkere kunderelationer, og dermed åbnet døren for et dybere og langt bredere salg.

Evocative Leadership

Download og oplev vores guided meditation

HVAD ER MEDITATION?
For at sige det kort, så er meditation en hurtig vej til afslapning. Meditation har været kendt i mange tusinde år og var tidligere tæt forbundet med religion og mystik. Den forbindelse er nu brudt i den vestlige del af verden og meditation bliver nu også forbundet med en hurtig måde at skabe indre ro og balance på.

Evocative Leadership

Burry your Weapons

Er et redskab til bevidst at tømme dig selv for tanker, følelser eller spændinger der måtte forhindre dig i at være fuldt tilstede i nuet og fuldt tilstede i den proces som skal tilgodeses. Har man mulighed for det, kan man bruge naturen som medspiller, forstået på den måde at man går en tur i stilhed og lægger mærke til hvor det er skoen trykker.

Snævert ydelsesfokus giver bred rådgivningskompetence

Vi er fagligt optaget af 5 ydelseskategorier. Ingen af vores konsulenter rummer alle kategorier. Det ville kræve at vi er eksperter i at være generalister. Som konsulenter er vi derimod typisk fagligt optaget af 1 eller 2 kategorier. Det synes vi faktisk er meget heldigt, da vi ikke ser, at en opgave kan løses snævert i et felt.

Brancheblik gør os ikke blinde

Vi navigerer primært i 7 sektorer. Det gør os forretningsmæssige erfaringsrige, så vi hurtigere får sektor-forretningen ind i vores processer og forslag. Vores forforståelse af sektoren mener vi ikke altid er et plus, det kan også være en begrænsning. Derfor er vi stadig nysgerrige på forretningen når vi begynder med nye kunde-relationer.

Vision

Vi arbejder med potentiale og stræber efter topresultater.

Vi bruger styrker og potentiale i individer og teams til at skabe resultater – individuelt og organisatorisk.

Vi udvikler konstant vores eget potentiale, fælles og individuelt, mod vores mål og drømme.

Organisationsudvikling

En positiv effekt af den globale økonomiske afmatning – Effektmåling!

”Får du valuta for pengene, når du investerer i kurser og efteruddannelse?”

Ovenstående spørgsmål er med stor sandsynlighed af afgørende betydning når du står overfor valget om at udvikle medarbejdere. Hvis du skal finde et lille hul i et ellers noget presset budget, hvor både top og bundlinje er under ekstraordinær bevågenhed fra ejerkredsens-, direktionens- eller de finansielle institutioners side, skal du være sikker på ROI.

Cases

Oplæg om motivation og udvikling

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Se interviewet med Jens Jacob, Salgs- og marketingdirektør hos Inspari A/S og bliv klogere på hvordan INSTITUTTET løser opgaver.

Cases

Merkonomfag, kundeanalyser, coaching og rekruttering i BYGGE industrien

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Se interviewet med Morten Bak, Sales Manager hos Xella Danmark A/S og bliv klogere på hvordan INSTITUTTET løser opgaver.

Cases

Nyt mindset for sælgere i servicesektoren – med fokus på potentialet hos den enkelte

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Se interviewet med Kræn Nielsen, Country Manager hos Berendsen Textil Service A/S og bliv klogere på hvordan INSTITUTTET løser opgaver.

Organisationsudvikling

Hvad er jeres organisations ukomfortable spørgsmål?

For omkring en generation siden fyrede den katolske kirke djævelens advokat. Det er nu på tide at genansætte ham og hans ukomfortable spørgsmål i alle moderne organisationer, der ønsker at overleve på længere sigt.

Organisationsudvikling

Positivitet er bedste ressource

Vi blev inviteret med som gæster til Projekt Arbejdsglædes konference forrige år.

Arrangementets sidste taler var Robert Biswas-Diener, forfatter til bogen ”Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth”, og en mand, der har studeret glæde gennem adskillige feltstudier jorden rundt.

Han slog to pointer fast:

1. Positivitet er din bedste ressource.

2. At benytte dine styrker er den bedste måde at nå derhen.

Og så gav han et slående eksempel fra sine feltstudier af lykke udfoldet i en af sine reneste former. Han fortalte historien om en mand, han mødte i Calcutta. En mand, der bor med sin familie under slummens bliktage. En mand som tjener, hvad der svarer til 10 kroner om dagen på at gå folk rundt i byen i en hånddrevet rickshaw – Calcutta er et af de få steder i verden, hvor en sådan form for taxakørsel stadig er udbredt. Hertil kom, at manden ikke engang ejer denne rickshaw, og følgelig må betale 5 kroner om dagen i lejeafgift. Robert Biswas-Diener stillede ham spørgsmålet: ”Hvad får dig op om morgenen, hvad får dig til at gå på arbejde?” Og så begyndte manden at fortælle.

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, værdier og faglige kompetencer. Det er typisk et samspil mellem flere interessenter, der har til formål at udvikle lederens og medarbejderens kompetencer. Der eksisterer mange forskellige former for ledelse, men grundlæggende handler god ledelse altid om at forstå virksomheden og medarbejderne, motivere dem, vise vejen for dem og støtte dem, så de forbedrer deres muligheder for at levere en optimal indsats.

Ledelsesudvikling

Læs INSTITUTTET i Børsen om Ulrik Wilbeks ledelsestil

INSTITUTTET blev kontaktet af Børsen og spurgt om, vi som eksperter indenfor Ledelsesudvikling og High Performance, ville komme med en udtalelse om Danmarks mest vindende landstræner Ulrik Wilbek og hans succes. Set fra INSTITUTTETS side, er det særdeles positivt at se hvorledes vores High Performance tanker og arbejde med denne filosofi, skaber resultater både i erhvervslivet og i sportsverdenen.

Ledelsesudvikling

Mourinho-magi i blåt og sort

INSTITUTTET blev kontaktet af Børsen og spurgt om, vi som eksperter indenfor Ledelsesudvikling og High Performance, ville komme med en udtalelse om en af de mest vindende fodbold trænere i Europa. Set fra INSTITUTTETS side, er det særdeles positivt at se hvorledes vores High Performance tanker og arbejde med denne filosofi, skaber resultater både i erhvervslivet og i sportsverdene.

Go to market

Kunden i centrum – “Customer Centric Excellence”

”Kunden er kongen”,”det er kunderne vi lever af” og ”det koster 7-8 gange så meget at få fat i en ny kunde i forhold til at beholde de gamle” er sætninger vi ofte hører på direktions-gangene, så hvordan skaber vi så en kundeorienteret organisation der sikrer ROI baseret på en topmotiveret medarbejderstab og kunder der forvandler sig til ambassadører – eller ”followers”?

Hvordan kobles dette mantra med innovation og derved skaber værdi for kunder og dermed virksomheden?

Go to market

Go to market

Vi bidrager med viden omkring hele værdikæden og løser opgaver med høj grad af kompleksitet til mindre simple del-opgaver.

Ledelsesudvikling

How to make a change

Vi bliver tit spurgt: ”hvad optager Jer lige for tiden?”. Det er et dejligt spørgsmål – både, da vi kan lide at tale om os selv, men også fordi spørgsmålet giver anledning til refleksion.

En af INSTITUTTETs kunder spurgte os forleden – og svaret var: ”At koordinere en forandring”.

Organisationsudvikling

”Ancient Wisdom Council” – teamafklaring og -opbygning

The first people had questions and they were free.
The second people had answers and they became enslaved.
—Native American Wisdom

I august 2012 samledes 11 management- og proceskonsulenter fra et kendt konsulentfirma.

De skulle mødes, for at arbejde med deres egen proces, hvor udgangspunktet var, at finde frem til, hvordan de kunne forenes omkring 3 produktområder i afdelingen. Der var et ønske om, at anvende en samarbejdsform der skulle opfylde et ønske om, at øge det personlige engagement og involvering. Og herudover bidrage til opbygning af en teamfølelse.

Deltagerne var Hard-core content leverancekonsulenter og procesorienterede proceskonsulenter.

Cases

Uddannelsesforløb i industrien – med fokus på at traditionel produkttræning gøres kundeorienteret

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Se interviewet med Jan Yde Larsen, Global Sourcing Manager hos Sanistål A/S og bliv klogere på hvordan INSTITUTTET løser opgaver.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en gennemgribende forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation, så organisationen, dens enheder og dens ansatte bliver bedre til at klare fremtidige udfordringer. Den iværksættes af topledelsen og gennemføres af alle lag i organisationen.

Ledelsesudvikling

Fremtidens ledere er Rockstars

“Fremtidens Ledere Er Rockstars” er titlen på INSTITUTTETS nye spændende foredrag.

Foredraget afholdes i et kreativt samspil mellem INSTITUTTET og NOAM HALBY som vi måske bedst kender fra bandet Johnny Deluxe. Ledelse handler meget om at få følgeskab fra medarbejderne – snarere end at få dem til at adlyde og indordne sig – og det bliver omdrejningspunktet for foredraget.

Cases

Kundeholdningsundersøgelse i industrien

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Se interviewet med Kristian Sylvest, Adm. Direktør hos Dacapo Stainless A/S og bliv klogere på hvordan INSTITUTTET løser opgaver.

 

INSTITUTTET – 5 år

1. september 2013 er det 5 år siden INSTITUTTET blev grundlagt. Og, sikke 5 år! Fantastiske kolleger, kunder, samarbejdspartnere og venner har været med os lige fra starten – og, der kommer stadig nye til. Faktisk kan vi bryste os med, at vi i sidste måned fakturerede 2 kunder, som også blev faktureret i opstarten for 5 år siden. Det, gør mig stolt.

Det er tydeligt for mig, at vores faglige fokus er skiftet gennem tiderne. Baseret på de kolleger vi var/er og det markedet kaldte på. Gad vide om agiliteten er det der gør, at vi stadig er i bevægelse i et presset marked? Vi afholdte et kundearrangement i december sidste år – der blev agilitet ikke nævnt. Der kom til gengæld mange andre spændende ting frem. Det kan du høre mere om i videoerne på vores hjemmeside. Når det nu er nutiden vi agerer i, slog det mig, at det måske ikke giver mening, at skrive om 5 år set i bakspejlet, men i stedet forholde mig til, at nutiden er et produkt af fortiden, hvorfor nutiden jo indeholder fortiden.

Derfor kan jeg sige, at vi med stolthed kan fejre, at vi I år har udført konsulent-arbejde i: Tyskland, Holland, Ungarn, Sverige, Afrika og Singapore.
I Danmark har vi i år bl.a. løst opgaver for: Berendsen, Merrild Kaffe, Dacapo, Sanistål, Orifarm Generics, Würth, Eniro (Krak, De Gule Sider, Krak Media Group, Proff m.fl.), Fakta, Comway, foto.dk, Inspari, Xella, Nyt Syn M.FL.